Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

GID POU ETID

KI SA LABIB KAPAB ANSEYE NOU? (GID POU ETID)

Lè nou mouri, ki kote n ale? (2yèm pati)

Gid pou etid sa a baze sou chapit 6 liv Ki sa Labib kapab anseye nou? an.

Poukisa Adan, premye gason an, mouri? Èske lanmò fè pati plan Bondye gen pou nou? Gade repons Bib la bay.

Lòt sijè nan menm ribrik sa a

Ki objektif Bondye gen pou lèzòm? (3yèm pati)

Èske se objektif Bondye pou se lèzòm ki rezoud pwoblèm ki gen nan monn nan?

Èske m dwe vwe lavi m bay Bondye epi pou m batize? (2yèm pati)

Ki etap yon kretyen dwe suiv anvan l vwe lavi l bay Jewova? Ki jan lè l vwe lavi l sa gen efè sou desizyon l ap pran apre sa?

Batèm ak relasyon w ak Bondye (3yèm pati)

Ki sa yon kretyen ki vwe lavi l bay Bondye dwe fè? Poukisa kretyen ki vrèman renmen Bondye yo kapab gen konfyans Bondye ap ede yo viv ann amoni ak ve yo te fè l la?