Gid pou etid sa a baze sou chapit 12 liv Ki sa Labib kapab anseye nou? an.

Èske se vre li posib pou moun vin zanmi Bondye? Gade bèl repons Bib la bay.