Gid pou etid sa a baze sou chapit 9 liv Ki sa Labib kapab anseye nou? an.

Konsidere kèk rezon ki fè n sèten n ap viv nan “dènye jou yo” toutbonvre.