Gid pou etid sa a baze sou chapit 10 liv Ki sa Labib kapab anseye nou? an.

Poukisa Jewova kondane tout pratik ki gen rapò ak movèzespri? Ki jan n ka pwoteje tèt nou kont espri ki vle twonpe n yo?