Gid pou etid sa a baze sou chapit 15 liv Ki sa Labib kapab anseye nou? an.

Èske tout relijyon yo fè Bondye plezi? Si se non, ki jan w ka idantifye vrè relijyon an?