Non Jewova montre jis nan ki pwen Jewova pisan! Èske w ka fè lòt moun konn sa?