Anthony Morris III, yon manm Kolèj santral la, entwodui yon lòt zouti pou ede paran yo anseye pitit yo, se yon seri videyo sou fòm desen anime.