Nou ka vin zanmi Jewova si nou viv ak verite. Ann wè ki jan.