Chèche konnen liv ki nan Bib la! Ann kòmanse ak Liv ki te ekri ann ebre yo.