Ou ka gen pasyans menm jan ak Jewova. Annou wè ki jan!