Telechaje fich aktivite sa a epi ede Kalèb jwenn senk jwèt. Kalèb vle met jwèt yo nan plas yo pou l obeyi manman l.