Jezi te montre nou fason pou n renmen fanmi nou ak pwochen nou. Ann wè ki jan.