Ki jan nou ka di Jewova mèsi pou lavi li ban nou an, ki se yon kado?