Al gade sa k anndan l

Aktivite pou timoun

Liy fanmi Lòt

Telechaje fich aktivite sa a, epi aprann plis sou liy fanmi Lòt, neve Abraram nan.

Lòt sijè nan menm ribrik sa a

Tès: Kiyès ki te di sa? (Jenèz 41-50)

Telechaje fich aktivite sa a epi gade pou w wè si w ka asosye non moun yo ak sa yo te di a.

Tès jeyografik: Kote Jakòb te pase

Ki kote Jakòb te pase? Li Bib la pou plis enfòmasyon epi ekri repons yo sou kat la.

Moun nan Bib la ki sanble ak Jozèf

Telechaje fich aktivite sa a, enprime l epi fè yon lis resanblans ki genyen ant Jozèf ak senk lòt moun Bib la pale de yo.