Li istwa David ak Golyat la, mete moun ki mache ak bagay ki nan istwa a ansanm, epi esplike rezon ki fè David te gen anpil kouraj.