Al gade sa k anndan l

Evolisyon oswa kreyasyon

Kèk jèn ap pale sou kesyon kwè nan Bondye a

Nan videyo twa minit sa a, jèn yo esplike ki sa ki konvenk yo gen yon kreyatè.

Kreyasyon oswa evolisyon? — 1ye pati: Poukisa m kwè nan Bondye?

Èske w ta renmen gen plis asirans lè w ap esplike rezon ki fè w kwè nan Bondye? Men kèk konsèy sou fason w ka reponn yon moun ki poze kesyon sou kwayans ou.

Kreyasyon oswa evolisyon? — 2yèm pati: Poukisa m dwe kesyone evolisyon?

De ide fondamantal ki montre rezon ki fè w dwe gen dout.

Kreyasyon oswa evolisyon? — 3yèm pati: Poukisa pou m kwè nan kreyasyon an?

Èske w dwe kont lasyans pou w kwè nan kreyasyon an?

Kreyasyon oswa evolisyon? — 4yèm pati: Ki jan m ka esplike kwayans mwen nan kreyasyon an?

Ou pa bezwen se yon jeni nan zafè lasyans pou w esplike rezon ki fè kreyasyon an se yon esplikasyon lojik pou lanati. Sèvi ak lojik senp ki nan Bib la.

Èske m dwe kwè nan evolisyon?

Ki esplikasyon ki gen plis sans?