Al gade sa k anndan l

Lavi ak lanmò

Lavi

Pou ki rezon nou sou tè a?

Èske w janm mande tèt ou: ‘Ki objektif lavi a?’ Chèche konn repons Bib la bay pou kesyon sa a.

Ki sa Bondye vle m fè ak lavi m?

Èske m bezwen yon siy espesyal, yon vizyon oswa yon apèl espesyal pou m konn ki sa Bondye vle m fè? Ann chèche konn repons Bib la bay.

Non kiyès ki ekri nan “liv lavi a”?

Bondye pwomèt l ap sonje non moun ki fidèl avè l yo. Èske non w nan “liv lavi a”?

Lanmò

Poukisa moun mouri?

Repons Bib la bay sou kesyon sa a bay rekonfò ak espwa.

Ki sa k rive lè yon moun mouri?

Èske moun ki mouri yo konn sa k ap pase bò kote yo?

Ki sa k ap ede w pa pè lanmò?

Si nou rive pa pè lanmò ankò, sa ap ede nou pwofite lavi a.

Ki sa Bib la di sou etanazi?

E si yon moun rive nan dènye stad yon maladi k ap touye l? Èske yo dwe pwolonje lavi l, kèlkeswa jan sa ye?

Syèl ak lanfè

Ki sa syèl la ye?

Jan yo itilize l nan Bib la, mo sa a gen twa siyifikasyon fondamantal.

Ki moun ki pral nan syèl?

Anpil moun panse tout moun ki bon yo pral nan syèl. Ki sa Labib anseye toutbonvre?

Ki sa letan dife a ye? Èske se menm bagay ak lanfè oswa Jeyèn?

Jezi gen “kle Tonm” nan, men èske se li gen yon kle pou letan dife a?

Èske Bib la pale sou pigatwa?

Ou ka sezi aprann kote ansèyman sa a soti.

Espwa pou moun ki mouri yo

Èske Bib la anseye reyenkanasyon?

Ki sa k rive lè yon moun mouri?