Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Kwayans ak adorasyon

Relijyon

Èske tout relijyon se menm? Èske yo tout mennen kot Bondye?

Bib la pale konsènan de bagay ki kapab ede nou jwenn repons lan.

Èske l nesesè pou nou fè pati yon relijyon?

Èske yon moun ka sèlman adore Bondye poukont li?

Poukisa gen tout relijyon sa yo ki di se kretyen yo ye?

Èske se sa Jezi ki te fonde krisyanis la te vle?

Ki jan m ka rive jwenn vrè relijyon an?

Èske se annik santi ‘vrè relijyon an selon opinyon m’?

Ki sa sa vle di lè yon moun fèt yon lòt fwa ankò?

Èske w dwe fèt yon lòt fwa ankò pou w yon kretyen?

Lapriyè

Èske Bondye ap ede m si m priye l?

Èske Bondye enterese toutbonvre nan pwoblèm nou yo?

Poukisa mwen dwe priye? Èske Bondye ap reponn priyè m yo?

Si w vle pou Bondye reponn priyè w yo, gen bagay li mande ap bezwen fè pou sa.

Delivrans

Ki sa delivrans ye?

Ki sa yon moun dwe fè pou l sove? E moun nan ap sove anba ki sa?

Nan ki sans sakrifis Jezi a se yon “ranson pou anpil moun”?

Nan ki sans ranson an se pri yo peye pou rachte n anba peche?

Ki sa batèm nan ye?

Ki jan e ki lè yon moun dwe batize? Èske batèm lave peche? Ki diferans ki genyen ant batize ak batize timoun piti?

Èske Labib anseye ‘depi yon moun sove, li sove nèt’?

Jezi te bay yon egzanp ki reponn kesyon an.

Ki sa sa vle di lè yon moun fèt yon lòt fwa ankò?

Èske w dwe fèt yon lòt fwa ankò pou w yon kretyen?

Peche ak padon

Ki sa peche ye?

Èske gen kèk peche ki pi grav pase lòt?

Sa sa vle di padone?

Bib la ban nou senk etap ki ka ede nou padone yon moun.

Èske gen “sèt peche ki lakòz lanmò”?

Ki kote ide sa a soti? Ki diferans ki genyen ant yon peche ki mennen nan lanmò ak yon peche ki pa mennen nan lanmò?

Ki sa peche moun pap jwenn padon pou li a ye?

Ki jan w ka rive konnen si w fè peche moun pap jwenn padon pou li a?

Èske jwe aza se peche?

Bib la pa pale sou kesyon jwèt aza a an detay, donk, ki jan n ka fè konnen fason Bondye wè sa?