Al gade sa k anndan l

Konduit ak moralite

Maryaj ak fanmi

Èske li nòmal pou de moun viv ansanm san yo pa marye?

Gade ki sa Labib di sou lanmou, relasyon seksyèl ak viv ansanm anvan maryaj.

Ki sa Bib la di sou maryaj ant moun menm sèks?

Moun ki kreye maryaj la dwe pi byen konnen kòman pou yon maryaj bay kè kontan e pou l dire toutan.

Èske Labib dakò moun divòse?

Aprann sa Bondye pèmèt ak sa l rayi.

Èske Bondye dakò pou yon gason gen plizyè madanm?

Èske se Bondye ki vin ak kesyon plizyè madanm nan? Ann wè sa Bib la di sou kesyon an.

Sa sa vle di ‘onore papa w ak manman w’?

Ou ka sezi aprann ki sa kòmandman sa a pa vle di.

Sèks, moralite ak lanmou

Ki sa Bib la di sou moun ki omoseksyèl yo?

Ki jan Bondye wè konduit omoseksyèl yo? Èske yon moun ki anvi fè sèks ak moun ki gen men sèks avè l ka fè Bondye plezi?

Ki sa Bib la di sou pònografi ak sèks sou Entènèt?

Divètisman ki gen rapò ak sèks gaye toupatou. Èske lefètke l gaye konsa, sa vle di li bon?

Èske Bib la kondane plezi ki gen nan fè sèks?

IÈske se peche sa ye lè yon moun jwenn plezi nan fè sèks?

Èske yon kretyen ta dwe suiv yon metòd pou l pa fè pitit?

Anrapò ak metòd pou moun pa fè pitit, èske gen lwa moral pou moun marye yo pran an konsiderasyon?

Ki jan m ka pwoteje tèt mwen kont tizonnay oswa asèlman seksyèl?

Sèt bon konsèy Bib la bay ki kapab ede nou kont tizonnay oswa asèlman seksyèl.

Chwa

Èske Bib la pale sou kesyon jete pitit?

Aprann kòman Bondye konsidere yon timoun ki fèk ap devlope nan vant manman l, ak kòman Bib la ka ede paran timoun nan pran bon desizyon nan ka sa a.

Ki sa Bib la di sou tatwaj?

Èske w pa fin twò rayi tatwaj? Sou ki prensip nan Bib la ou ta dwe reflechi?

Ki sa Labib di sou kesyon makiye ak mete bijou?

Èske Labib kondane mòd bagay sa yo?

Èske jwe aza se peche?

Bib la pa pale sou kesyon jwèt aza a an detay, donk, ki jan n ka fè konnen fason Bondye wè sa?