Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Ki sa Labib di sou kesyon makiye ak mete bijou?

Ki sa Labib di sou kesyon makiye ak mete bijou?

Repons Bib la bay

Se vre Labib pa pale sou sijè sa a an detay, men li pa kondane moun makiye, mete bijou oswa fè lòt kalite bèbèl. Men, Labib pa konsantre sou aparans fizik, li plis ankouraje pou moun “abiye ak yon rad ki pa ka blaze, anpalan de yon lespri ki dou e ki pezib”. — 1 Pyè 3:3, 4.

Labib pa kondane moun fè bèbèl ak kò yo

  • Gen medam fidèl Labib pale de yo ki te konn fè bèbèl ak kò yo. Rebeka ki te marye ak Izarak, pitit gason Abraram nan, te gen yon zanno annò nan nen l, braslè annò ak lòt bijou ki chè, e se Abraram, ki t apral vin bòpè l, ki te ba li yo kòm kado (Jenèz 24:22, 30, 53). Menm jan an tou, Estè te dakò pou yo ‘pran swen kò l pou yo fè l bèl’ yon fason pou yo te prepare l pou l te ka vin rèn Anpi Pès la (Estè 2:7, 9, 12). Sanble pou yo te pran swen kò medam yo yo te sèvi ak “pwodui bote” oswa “diferan kalite makiyaj”. — New International Version; Easy-to-Read Version.

  • Bib la pale de bijou pou l fè konparezon. Pa egzanp, yo montre yon moun ki bay yon bon konsèy tankou “zanno annò [...] nan zòrèy moun ki konn koute a”. (Pwovèb 25:12.) Menm jan an tou, Bondye konpare fason li boule ak nasyon Izrayèl la ak fason yon mari bay madanm li braslè, chèn ak zanno pou l fè l fè bèbèl. Tout bagay sa yo te fè nasyon an “bèl anpil”. — Ezekyèl 16:11-13.

Sa ki pa verite konsènan makiyaj ak bijou

Sa ki pa verite: Nan 1 Pyè 3:3, Labib kondane pou moun “trese cheve, met bijou annò”.

Sa ki verite: Kontèks la montre Labib t ap mete aksan sou enpòtans moun nou ye pa anndan an parapò ak aparans nou (1 Pyè 3:3-6). Yo fè diferans sa a lòt kote nan Bib la tou. — 1 Samyèl 16:7; Pwovèb 11:22; 31:30; 1 Timote 2:9, 10.

Sa ki pa verite: Lefètke rèn Jezabèl, yon rèn ki te mechan, te sèvi ak “makiyaj [...] sou do je l”, sa montre makiyaj pa bon. — 2 Wa 9:30.

Sa ki verite: Bondye pa t jije Jezabèl, ki te konn pratike maji e ki te yon asasen, pou aparans li, li te jije l pou move aksyon li te konn fè yo. — 2 Wa 9:7, 22, 36, 37.