Repons Bib la bay

Lavi sakre nan je Bondye, e li wè menm timoun ki fèk ap devlope nan vant manman yo menm jan ak tout moun. Bondye te enspire David sou sa, e David te ekri: “Ou te wè m ak je w lè m te nan vant.” (Sòm 139:16). Bondye te fè konnen yo t ap fè yon moun ki fè yon timoun nan vant mal peye pou sa l fè a. Konsa, nan je pa l, lè yon moun touye yon timoun ki poko fèt, se yon zak asasinay. — Egzòd 20:13; 21:22, 23.

Men, e si se yon ka ijans kote yo dwe chwazi ant lavi manman an ak lavi tibebe a pandan yon akouchman? Nan ka sa a, se paran timoun nan k ap deside kiyès y ap eseye sove.