Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Ki jan m ka rive fè tout devwa sa yo?

Ki jan m ka rive fè tout devwa sa yo?

Sa w ka fè se

Chèche jwenn yon kote pou w etidye. Se ta dwe yon zòn kote w pap distrè. Sèvi ak yon biwo si posib. Etenn televizyon an.

Tan an menm jan ak yon cheval ki gen anpil fòs, ou dwe aprann kontwole l.

Fikse priyorite. Etandone edikasyon w se yon bagay ki enpòtan, pran detèminasyon pou w fè devwa w an premye.

Pa voye sa w dwe fè pou pita. Etabli yon bon pwogram pou w fè devwa w, epi respekte l.

Fè yon plan. Deside ki devwa w ap fè an premye, kiyès w ap fè an dezyèm, eksetera. Ekri yo sou papye, epi fikse yon kantite tan pou yo chak. Chak fwa w fini youn, tcheke l.

Pran yon ti poz. Lè w santi w pa ka konsantre, pran yon ti poz. Men, retounen fè devwa yo kou sa posib.

Fè tèt ou konfyans. Pa bliye, an jeneral, se pa entèlijans ki fè diferans ant yon bon elèv ak yon move elèv, men, se dilijans (Pwovèb 10:4). Ou ka reyisi lekòl. Fè bonjan efò e w ap jwenn rezilta.