Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Ki jan m ka sispann panse ak sèks?

Ki jan m ka sispann panse ak sèks?

Sa w ka fè

Byen chwazi zanmi w yo. Si zanmi w yo oswa kamarad lekòl ou yo kòmanse pale de sèks epi w antre nan konvèsasyon an, l ap vin pi difisil pou w kontwole panse w. Byen souvan, ou ka jwenn yon fason pou w kite konvèsasyon an san w pa bay enpresyon w se yon moun ki jis aleksè. Konsa, w ap evite jwenn fawouch.

Èske w ap kite viris antre nan òdinatè w? Donk, poukisa w kite panse imoral antre nan lespri w?

Evite divètisman ki imoral. Pifò divètisman ki gen jodi a se divètisman ki la pou eveye dezi seksyèl ki pa pwòp lakay moun. Men ki konsèy Bib la bay: “Annou pirifye tèt nou anba tout sa ki ka sal kò a ak lespri a, e n ap vin sen nèt nan lakrentif pou Bondye.” (2 Korentyen 7:1). Kidonk, nou dwe rejte tout divètisman ki ka eveye dezi seksyèl lakay nou.

Sa w dwe konnen: Li nòmal pou yon moun gen dezi seksyèl. Dayè, Bondye te kreye gason ak fi yon fason pou yo gen gwo atirans youn pou lòt e l toutafè nòmal pou yo satisfè dezi seksyèl yo anndan maryaj. Konsa, si w santi w gen gwo anvi pou w fè sèks, pa kouri panse w se yon move moun e w pa ka ret pwòp nan domèn moral.

Sa w dwe sonje: Se ou ki ka chwazi sou ki sa w vle fikse lespri w. Donk, si w vle, ou ka chwazi panse ak bagay ki pwòp e w ka chwazi gen bon konduit!