Al gade sa k anndan l

KESYON JÈN YO KONN POZE

Ki jan m ka aprann aksepte règ paran m yo?

Ki jan m ka aprann aksepte règ paran m yo?

Sandout ou konn kèk jèn nan menm laj avè w ki ka ret deyò byen ta lannuit jan yo vle, ki ka met nenpòt rad yo vle e ki ka al nenpòt kote ak zanmi yo nan kèlkeswa lè a. Petèt paran jèn sa yo twò okipe pou remake sa y ap fè.

Bib la montre fason sa a pap ede paran yo reyisi edikasyon pitit yo (Pwovèb 29:15). An jeneral, pifò moun nan monn nan te grandi nan yon kay ki pa gen disiplin, e piske yo wè tèt yo sèlman, sa lakòz manke lanmou nan monn nan. — 2 Timote 3:1-5.

Olye pou w anvye lòt jèn paran yo kite yo fè sa yo vle, eseye konsidere règ paran w yo kòm prèv ki montre yo gen lanmou ak sousi pou ou. Lè yo ba w kèk règ ki rezonab, se imite y ap imite Jewova Dye, ki te di pèp li a:

“M ap fè w gen bon konprann e m ap fè w konnen ki chemen pou w pran. M ap ba w konsèy toutpandan m ap fikse je m sou ou.” — Sòm 32:8.