Yo fè fich ki pi ba yo espesyalman pou ede jèn yo konprann Bib la. Telechaje chak fich, li istwa ki gen rapò avè l la epi imajine sèn yo pou istwa a vin vivan nan lespri w!