Yon fich aktivite k ap ede w pou w rezonab nan sa w ap atann de tèt ou e de lòt moun.