Fich aktivite sa a ap ede w egzamine sa w di nan priyè w ak kalite priyè w yo.