Yon ti apèsi sou dènye liv ki fè pati Liv ki te ekri ann ebre yo, se yon pwofesi ki montre jan prensip Jewova yo, mizèrikòd li ak lanmou l pa janm chanje.