Men yon apèsi sou liv Jòb la, yon istwa ki ede nou konprann kesyon ki gen rapò ak dwa Bondye genyen pou l dirije a.