Yon ti apèsi sou liv Dànyèl la, e yon pwofesi ki te anonse yon seri pisans mondyal ki t ap parèt e ki t ap disparèt, soti nan pisans Babilòn nan rive nan pisans ki t ap nan tan lafen an kote Wayòm Bondye a t apral dirije.