Depi plis pase 100 ane, Temwen Jewova yo òganize pou yo preche bon nouvèl la. Yo preche mesaj sa a nan plizyè santèn lang, nan plis pase 200 peyi. Poukisa travay sa a enpòtan? Ki jan yo rive fè travay sa a sou tout kò tè a? Gade videyo a pou w jwenn repons kesyon sa yo. Videyo sa a montre byen klè travay n ap fè sou tout tè a.