Depi plizyè syèk, fo relijyon yo lage pifò moun nan fènwa. Men, Etidyan Labib yo te bezwen gen yon gwo lafwa pou yo soti nan fènwa sa a. Yo te gen kran e yo te chofe pou fè limyè bon nouvèl la klere. Gade videyo a pou w wè jan yo te gen kouraj ak jan yo te fidèl, e gade jan Jewova ‘te rele yo sot nan fènwa pou vin nan bèl limyè l la’.