Ki sa Wayòm nan gentan rive akonpli pandan 100 an li fè ap dirije a?