Gade ki jan Ezekyas te rive pran desizyon ki baze sou lafwa ak fidelite aktout li te jwenn anpil presyon,e gade ki jan li kite yon egzanp pou tout moun nan nasyon l t ap viv la ansanm ak tout moun k ap sèvi Jewova jodi a.