Noye te fidèl e li te konn mache avèk Bondye. Bon, ki sa k fè Noye te gen favè Jewova? Ki sa k te fè l se yon moun ki espesyal? Gade ki byenfè konduit Noye te pote pou li menm ak fanmi l e pou nou tout jodi a.