Massimo Tistarelli se yon moun ki travay nan domèn wobotik e ki espesyalize nan vizyon nimerik. Se gwo respè li gen pou lasyans ki te fè l kòmanse gen dout sou evolisyon an, yon bagay li te kwè ladan l.