Sa fè prèske 2000 an depi vrè kretyen yo te resevwa lòd pou yo ‘renmen tout frè yo genyen yo’. Ki jan Temwen Jewova yo rive obeyi lòd sa a? Videyo sa a montre twa fason yo rive fè sa: 1) Yo patisipe nan travay predikasyon an 2) yo ede moun ki nan bezwen e 3) yo reyini ansanm pou yo adore Jewova Dye.