Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

 SIJÈ KI SOU PAJ KOUVÈTI A | ÈSKE L VRÈMAN ITIL POU NOU PRIYE?

Èske gen yon Moun k ap koute nou?

Èske gen yon Moun k ap koute nou?

Gen kèk moun ki panse se tan yon moun ap pèdi lè l ap priye, paske pa gen okenn moun k ap koute priyè l ap fè yo. Gen lòt moun ki eseye priye, men yo santi yo pa jwenn okenn repons. Gen yon moun ki pa kwè nan Bondye ki te imajine Bondye yon fason nan tèt li, epi ki te priye l, li te di l: “Annik fè yon ti pale tou ba.” Men, li di Bondye te rete “an silans”.

Sepandan, Labib ban nou asirans gen yon Bondye ki reyèl e l ap koute priyè nou fè yo. Bib la rapòte pawòl sa yo yo te di yon pèp nan tan lontan: “N ap annik rele [Bondye] pou n mande sekou, Bondye ap vin ede nou kanmenm. L ap annik tande rèl nou, l ap reponn nou.” (Izayi 30:19, NW). Men sa yon lòt vèsè nan Bib la di: “Priyè moun ki dwat yo fè l plezi.” — Pwovèb 15:8, NW.

Jezi te priye Papa l, ‘e li te tande Jezi’. — Ebre 5:7.

Anplis de sa, Labib rakonte egzanp anpil moun Bondye te koute priyè yo te fè. Gen yon vèsè ki di Jezi te fè ‘demann nan pye Sila a ki te ka sove l la e li te tande Jezi’. (Ebre 5:7.) Nou ka jwenn lòt egzanp nan Dànyèl 9:21 ak 2 Kwonik 7:1.

Bon, poukisa kèk moun santi priyè yo fè yo pa jwenn repons? Pou priyè nou yo jwenn repons, se Jewova *, Bondye Bib la pale de li a, sèlman nou dwe priye. Nou pa dwe priye okenn lòt dye, ni zansèt nou yo. Anplis de sa, Bondye vle pou sa n ap mande l yo “selon volonte l”, sa vle di pou nou mande l bagay li dakò avèk yo. Si nou priye konsa, Bondye ban nou asirans l ap “tande nou”. (1 Jan 5:14.) Kidonk, pou Bondye koute priyè nou yo, nou bezwen aprann konnen l, li menm Bondye Bib la pale de li a, epi nou bezwen aprann konnen volonte l.

Anpil moun kwè lapriyè se pa jis yon woutin ki gen nan relijyon yo, men Bondye koute priyè yo e li reponn yo. Men sa Isaac k ap viv Kenya di: “Mwen te priye Bondye pou m jwenn èd pou m konprann Bib la. Yon ti tan apre, yon moun te vin kote m e l te ban m èd mwen te bezwen an.” Nan peyi Filipin, Hilda te vle kite fimen. Apre l fin eseye plizyè fwa, men l pa rive kite fimen, mari l te ba l konsèy sa a: “Poukisa w pa eseye priye Bondye pou w mande l èd?” Li te suiv konsèy la, epi men sa l di: “Mwen te sezi wè jan Bondye te ede m. Se kòmsi mwen te kòmanse pèdi anvi m te genyen pou m fimen an. Mwen te gen fòs pou m sispann.”

Èske sa enterese Bondye pou l ede w ak demann ou fè l ki ann amoni ak volonte l konsènan bagay k ap ba w pwoblèm yo?

^ § 6 Jewova se non Bondye jan Bib la fè konnen sa.