Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Toudegad  |  Avril 2015

 SIJÈ KI SOU PAJ KOUVÈTI A | ÈSKE W TA RENMEN ETIDYE LABIB?

Yon pwogram etid biblik pou tout moun

Yon pwogram etid biblik pou tout moun

Tout moun konnen Temwen Jewova yo pou travay predikasyon y ap fè an piblik la. Men, èske w te konnen yo gen yon pwogram pou yo etidye Labib ak moun tou, e yo fè sa toupatou sou tè a?

An 2014, te gen plis pase 8 000 000 Temwen nan 240 peyi ki te kondui anviwon 9 500 000 etid biblik chak mwa *. Anfèt, kantite moun k ap etidye Labib ak nou depase popilasyon anviwon 140 peyi!

Pou Temwen Jewova yo rive fè travay ansèyman sa a, chak ane, yo pibliye prèske 1.5 milya Bib, liv, peryodik ak lòt piblikasyon ki baze sou Bib la yo konn itilize pou yo etidye Labib, nan anviwon 700 lang! Efò sa a yo fè a ki san parèy pèmèt moun etidye Labib nan lang yo vle.

 REPONS KÈK KESYON MOUN POZE SOUVAN SOU PWOGRAM ETID BIBLIK NOU AN

Ki sa nou etidye ak moun yo?

Nou pran divès sijè ki soti nan Bib la epi nou egzamine vèsè biblik ki gen rapò ak sijè sa yo. Pa egzanp, Bib la bay repons kesyon tankou: Kiyès Bondye ye? Ki kalite moun li ye? Èske l gen yon non? Ki kote l ap viv? Èske n ka pwoche bò kote l? Kounye a, pwoblèm nan se konnen ki kote nan Bib la n ap jwenn repons kesyon sa yo.

Pou n ede moun yo jwenn repons kesyon sa yo, an jeneral, nou sèvi ak liv Ki sa Labib anseye toutbonvre? a * ki gen 224 paj. Nou fè liv sa a sitou pou n ede moun yo konprann ansèyman fondamantal ki nan Bib la. Li gen chapit ki pale sou Bondye, Jezi Kris, soufrans lèzòm, rezirèksyon, lapriyè ak anpil lòt sijè ankò.

 Ki lè yo ka fè etid la avè m e ki kote?

Yo ka fè etid la nan yon lè ak yon kote k ap bon pou ou.

Konbyen tan chak etid dire?

Gen anpil moun ki rezève inèdtan oubyen mwens chak semèn pou yo etidye Labib. Men kantite tan nou pran pou n fè etid la ka varye. N ap fè l yon fason pou l koresponn ak pwogram pa w. Gen kèk moun ki fè etid la pandan 10 minit oubyen 15 minit sèlman chak semèn.

Konbyen kòb m ap peye pou etid la?

Ou pap peye ni pou etid la ni pou piblikasyon w ap itilize yo. Sa ann amoni ak enstriksyon Jezi te bay disip li yo ki di: “Se gratis nou te resevwa, se gratis pou nou bay.” — Matye 10:8.

Konbyen tan etid la ap dire antou?

Kantite tan etid la ap dire a depann de ou. Liv Ki sa Labib anseye toutbonvre? a gen 19 chapit ladan l. Ou ka egzamine nenpòt nan chapit sa yo oubyen tout chapit yo selon vitès k ap bon pou ou.

Èske m oblije vin Temwen Jewova?

Non. Avèk respè, nou rekonèt chak moun gen dwa pou l chwazi nan ki sa l ap kwè. Sepandan, moun ki gen konesans sou ansèyman fondamantal ki nan Bib la ka fè yon bon chwa.

 Ki kote m ka ale pou m jwenn plis enfòmasyon?

W ap jwenn enfòmasyon ki egzak sou kwayans Temwen Jewova yo genyen ak sou aktivite yo fè sou sit Entènèt jw.org/ht.

Kòman m ka mande yon etid biblik?

  • Fè yon demann sou sit Entènèt www.jw.org/ht.

  •  
  • Kontakte yon Temwen Jewova ki toupre lakay ou.

^ § 4 An jeneral, nou fè etid biblik ak yon sèl moun oubyen ak yon ti gwoup moun.

^ § 9 Se Temwen Jewova ki pibliye liv sa a. Yo enprime plis pase 230 milyon ladan l nan plis pase 260 lang.