Nan nuit anvan Jezi te mouri a, li te bay disip li yo lòd pou yo komemore sakrifis li t apral fè a. Men sa li te di yo: “Kontinye fè sa pou nou montre nou sonje m.” — Lik 22:19.

Ane sa, Memoryal lanmò Jezi a ap tonbe vandredi 3 avril 2015, apre solèy la fin kouche. Temwen Jewova yo envite ou menm ak fanmi w vin asiste evènman sa a kote nou pral tande yon diskou k ap montre nou poukisa lanmò Jezi enpòtan konsa e kòman sa ka pwofitab pou nou.