Ki sa w ka fè pou w vin pwòch ak Bondye? Nou te egzamine kèk bagay ou ka fè pou w vin gen bon relasyon ak Bondye. Men yo:

  1. Konnen non Bondye se Jewova, epi itilize l.

  2. Kominike ak Jewova regilyèman lè w priye l ak lè w etidye Bib la, Pawòl li a.

  3. Toujou fè sa k fè Jewova plezi.

Pwoche bò kote Bondye lè w sèvi ak non l, ou priye l, ou etidye Pawòl li a epi w fè sa k fè l plezi.

Dapre sa nou sot di la a, èske w t ap di ou fè sa ki nesesè pou w vin pwòch ak Bondye? Èske gen kèk domèn ou panse ou ka amelyore nan yo? Nòmalman, sa mande efò, men panse ak rezilta yo.

Men sa Jennifer k ap viv Etazini fè konnen: “Sa vo lapenn pou yon moun fè kèlkeswa efò sa mande pou l vin gen bon relasyon ak Bondye. Relasyon sa a pote anpil benediksyon: moun sa a vin gen plis konfyans nan Bondye, li vin pi byen konprann pèsonalite l, men sa k pi enpòtan an, li vin pi renmen Bondye. Pa gen pi bon fason pou moun viv!”

Si w ta renmen gen bon relasyon ak Bondye, Temwen Jewova yo ap kontan ede w. Yo ka fè aranjman avè w pou w fè yon etid biblik gratis. Anplis de sa, y ap byen kontan si w vin asiste reyinyon yo fè ki baze sou Bib la nan Sal Wayòm ki toupre lakay ou. Nan reyinyon sa yo, w ap ka pwofite konpayi moun ki bay relasyon yo gen ak Bondye a anpil valè *. Toutpandan w ap fè efò sa yo, ou menm tou, w ap vin santi w menm jan ak salmis la ki te di: “Kanta pou mwen, pwoche bò kote Bondye bon pou mwen.” — Sòm 73:28, NW.

^ § 9 Pou w ka mande yon etid biblik oswa pou w ka jwenn yon Sal Wayòm ki toupre lakay ou, tanpri pale ak moun ki pote peryodik sa a pou ou a oswa ale sou sit wèb www.jw.org/ht epi gade anba soutit PRAN KONTAK AK NOU an ki nan fen paj la.