Plizyè milyon moun nan monn nan mete espwa yo nan Wayòm Bondye a. Yo suiv modèl Jezi te bay la, li menm ki te anseye disip li yo pou yo priye: “Se pou wayòm ou an rive. Se pou volonte w fèt sou latè.” — Matye 6:10, Bib Kreyòl La.

Yon bagay ki dwòl sèke pandan anpil moun vrèman enterese nan Wayòm Bondye a, pifò relijyon sanble pa ba l anpil atansyon. Nan sans sa a, gen yon istoryen ki rele H. G. Wells ki te fè konnen se yon bagay ki remakab fason Jezi te bay ‘ansèyman sou sa li te rele Wayòm Syèl la yon kokenn enpòtans, epoutan pifò legliz kretyen yo prèske pa bay ansèyman sa a enpòtans’.

Kontrèman ak legliz sa yo, Temwen Jewova yo bay Wayòm Bondye a anpil enpòtans. Pa egzanp: Yo pibliye jounal w ap li kounye a, ki se jounal prensipal nou an, nan 220 lang. Yo enprime prèske 46 milyon kopi nan chak nimewo, sa fè li se peryodik yo plis distribye nan monn nan. Ki prensipal mesaj ki gen nan jounal sa a? Remake non yo bay jounal sa a: Toudegad k ap anonse Wayòm Jewova a  *.

Poukisa Temwen Jewova yo fè tout efò sa yo pou yo fè moun konnen Wayòm Bondye a oswa pou yo pwoklame l? Youn nan rezon ki fè sa se paske nou kwè Wayòm Bondye a se mesaj santral nou jwenn nan liv ki pi enpòtan nan monn nan, anpalan de Bib la. Anplis de sa, nou gen konviksyon Wayòm Bondye a se sèl vrè solisyon pou pwoblèm lèzòm ap fè fas jodi a.

Toutpandan Temwen Jewova yo ap atire atansyon moun yo sou Wayòm Bondye a, yo fè efò pou yo suiv egzanp Jezi te bay. Lè Jezi te sou tè a, se Wayòm Bondye a ki te pi enpòtan nan lavi l e se te prensipal tèm travay predikasyon l lan (Lik 4:43). Poukisa Wayòm nan te gen tout enpòtans sa a pou Jezi? E ki enpòtans li ka gen pou ou? Nou envite w egzamine repons Bib la bay pou kesyon sa yo jan yo pral pale de sa nan atik ki vin apre yo.

^ § 5 Jewova se non Bondye jan Bib la fè konnen sa.