Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Repons Bib la bay

Repons Bib la bay

Ki sa Jezi pral fè alavni?

Nan ane 33 epòk nou an, Jezi te mouri, li te leve sot nan lanmò epi li te monte nan syèl la. Apre yon bon bout tan, Bondye ba l otorite pou l dirije antanke Wa (Dànyèl 7:13, 14). Alavni, Jezi pral aji antanke Wa pou l etabli lapè nan monn nan e pou l elimine povrete. — Li Sòm 72:7, 8, 13.

Antanke Wa, Jezi pral retire enjistis sou tè a.

Jezi pral fè anpil bèl bagay antanke Dirijan limanite. Li pral sèvi ak pouvwa Papa l ba li a pou l fè lèzòm vin pafè. Moun pral viv sou tè a san yo pa janm vyeyi e san yo pa janm mouri. — Li Jan 5:26-29; 1 Korentyen 15:25, 26.

Ki sa Jezi ap fè kounye a?

Kounye a, Jezi ap dirije travay predikasyon vrè disip li yo ap fè nan lemonnantye. Y al vizite moun yo lakay yo pou yo montre yo sa Bib la di sou Wayòm Bondye a. Jezi di l ap kontinye soutni travay disip li yo ap fè jiskaske Wayòm Bondye a mete fen nan gouvènman lèzòm yo. — Li Matye 24:14; 28:19, 20.

Jezi sèvi ak vrè kongregasyon an pou l gide moun yo pou yo viv pi bon fason an. L ap kontinye gide disip li yo lè destriksyon sistèm ki la kounye a jiskaske yo antre nan monn nouvo Bondye pwomèt la. — Li 2 Pyè 3:7, 13; Revelasyon 7:17.