Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Toudegad  |  Novanm 2013

 SIJÈ KI SOU PAJ KOUVÈTI A | MANTI YO BAY KI FÈ KÈK MOUN PA RENMEN BONDYE

Manti yo bay: Bondye mechan

Manti yo bay: Bondye mechan

SA ANPIL MOUN KWÈ:

Gen yon liv katechis ki di: “Tousuit apre moun fin mouri, nanm moun ki fè peche mòtèl yo desann dwat nan lanfè, kote y al soufri nan yon ‘dife ki la pou toutan’ kòm pinisyon.” (Katechis Legliz katolik, anglè). Gen kèk chèf relijye ki di lè yon moun al nan lanfè li izole nèt, li pèdi tout kontak ak Bondye.

VERITE KI NAN BIB LA:

“Nanm ki peche a — se li menm k ap mouri.(Ezekyèl 18:4, NW). Moun ki mouri yo “pa konn anyen”. (Eklezyas 9:5.) Si nanm nan mouri e li pa konn anyen, kòman l ka fè soufri nan yon “dife ki la pou toutan” oubyen menm pou l ta nan lapèn paske li separe ak Bondye pou toutan?

Nan Bib la, mo ebre ak mo grèk lè yo tradui l ki bay “lanfè” a fè referans ak tonm kote yo mete moun mouri. Pa egzanp, lè Jòb t ap soufri ak yon maladi grav, men priyè l te fè: “M swete pou w kache m nan tonm mwen [“nan lanfè”, Traduction Œcuménique de la Bible].” (Jòb 14:13, Holy Bible—Easy-to-Read Version). Jòb pa t mande pou l al repoze yon kote l ap toumante oubyen yon kote l ap pèdi tout kontak ak Bondye, men li te mande pou l al repoze nan tonm.

POUKISA SA ENPÒTAN:

Si nou konsidere Bondye kòm yon moun ki mechan, sa pap fè nou vin pwòch avè l, okontrè sa ap fè nou rete lwen l. Rocio k ap viv Meksik di: “Lè m te timoun yo te konn anseye m doktrin lanfè dife a, mwen te sitèlman pè mwen pa t ka imajine Bondye gen bèl kalite lakay li. M te panse Bondye toujou fache e li pa toleran.”

Esplikasyon klè Bib la bay sou jijman Bondye yo ak sou kondisyon mò yo te chanje fason Rocio te konsidere Bondye. Men sa l di: “M te santi m libere, se kòmsi m te gen yon gwo chay ki sot sou do m. M te kòmanse kwè Bondye vle sa ki pi bon an pou nou, li renmen nou e mwen ka renmen l. Li tankou yon papa ki kenbe men pitit li e ki vle sa ki bon pou yo.” — Izayi 41:13.

Anpil moun fè tout sa yo kapab pou yo mennen yon vi dwat paske yo pè pou yo pa boule nan lanfè. Men, Bondye pa vle moun sèvi l paske yo pè l. Olye de sa, men sa Jezi te di: “Ou dwe renmen Jewova, Bondye w la.” (Mak 12:29, 30). Anplis de sa, lè nou rann nou kont jan Bondye pa aji avèk enjistis jodi a, nou ka gen konfyans pap gen enjistis nan jijman li pral fè alavni yo tou. Menm jan ak Eliyou, zanmi Jòb la, avèk asirans nou ka di: “Bondye pa ka fè mechanste. Bondye ki gen tout pouvwa a pa ka nan patipri.” — Jòb 34:10.