Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Toudegad  |  Septanm 2013

 ANNOU PWOCHE BÒ KOTE BONDYE

“Bondye renmen moun ki bay ak kè kontan”

“Bondye renmen moun ki bay ak kè kontan”

Ki jan de kado ki ka fè kè w kontan toutbon? Pa gen dout, pifò nan nou kontan lè se lanmou ki pouse yon moun ban nou yon kado olye li fè sa paske l santi li oblije. Nan domèn sa a, mobil ki pouse moun bay la enpòtan. Sa gen valè pou nou. E sa k pi enpòtan, sa gen valè nan je Bondye. Ann fè yon ti reflechi sou pawòl enspire Apot Pòl te di nan 2 Korentyen 9:7 la.

Poukisa Pòl te ekri pawòl sa yo? Li te vle ankouraje kretyen ki t ap viv Korent yo pou yo soutni kwayan parèy yo ki nan Jide ki te nan nesesite. Èske l te fòse Korentyen yo pou yo bay? Non. Okontrè, men sa l te ekri: “Se pou chak moun fè jan l te deside nan kè l la, san l pa regrèt, san yo pa fòse l, paske Bondye renmen moun ki bay ak kè kontan.” Ann egzamine konsèy sa a Pòl te bay la.

“Fè jan l te deside nan kè l la.” Pòl di yon vrè kretyen bay paske li te deside “nan kè l” pou l fè sa. Sepandan, yon kretyen fè plis pase annik remake kretyen parèy li yo nan nesesite. Gen yon biblis ki di, nan lang orijinal la, mo yo tradui ki bay “deside” a gen sans “detèminasyon yon moun te deja pran”. Se sa k fè, yon kretyen prete atansyon ak bezwen kretyen parèy li yo genyen epi li mande tèt li sa l ka fè pou l ba yo sa yo bezwen. — 1 Jan 3:17.

“San l pa regrèt, san yo pa fòse l.” Pòl site de fason moun bay, vrè kretyen yo dwe evite: Se bay ak de kè epi bay nan fòse. Ekspresyon grèk yo tradui ki bay “regrèt” la vle di “san tristès (oubyen san chagren)”. Gen yon liv referans ki fè konnen, yon moun ki regrèt bay, oubyen ki bay ak de kè, se yon moun “menm lide pou l pataje lajan l ak lòt moun ba l chagren”. Yon moun ki bay nan fòse, se yon moun ki bay paske l santi y ap fè presyon sou li pou l bay. Ki moun ki t ap renmen resevwa yon kado nan men yon moun li konnen ki ba li l ak de kè oubyen ki ba li l nan fòse?

“Bondye renmen moun ki bay ak kè kontan.” Pòl di, yon fwa yon kretyen deside bay, li dwe fè sa ak kè kontan oubyen avèk jwa. Vrèmanvre, yon moun ap gen kè kontan si reyèlman li bay ak bon mobil (Travay 20:35). Li ka difisil pou moun ki bay ak kè kontan an kache jwa l genyen. Anfèt, ekspresyon “kè kontan” an ka byen dekri ni sa yon moun santi nan fon kè l lè l bay, ni sa ki parèt sou vizaj li. Lè yon moun kontan ban nou yon bagay, sa touche kè nou. Li fè kè Bondye kontan tou. Gen yon lòt tradiksyon ki di: “Bondye renmen moun ki renmen bay.” — Contemporary English Version.

“Bondye renmen moun ki renmen bay.”

Pawòl enspire apot Pòl te di yo se prensip ki pou gide kretyen yo lè y ap bay. Kit n ap bay tan nou, enèji nou oubyen byen materyèl nou genyen, ann fè sa ak tout volonte nou, paske nou pran plezi pou nou bay lòt moun, sitou moun ki nan bezwen yo. Lè nou bay ak kè kontan, se pa lajwa sèlman nou jwenn, men Bondye pran plezi nan nou tou paske li “renmen moun ki bay ak kè kontan”.

Lekti Labib ou ka fè pou septanm:

1 Korentyen ak 2 Korentyen