Al gade sa k anndan l

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Èske w ka fè relijyon konfyans nan zafè lajan?

Èske w ka fè relijyon konfyans nan zafè lajan?

Estelle * se yon dam ki te toujou al legliz ak plizyè pitit li genyen. Men sa l di: “Mwen te di pastè nan legliz mwen an mwen ta renmen aprann konn Bib la.” Men, li pa t janm ba l okenn repons. Finalman, Estelle te sispann al legliz. Men sa li di apre sa: “Responsab legliz la te ekri m, yo te di m si m pa ka vin legliz, m ka annik voye lajan nan legliz la. M panse, ‘kit m vini kit m pa vini, sa pa di yo anyen, sa yo bezwen, se lajan m ap bay la sèlman.’”

Men sa Angelina ki te toujou fidèl nan legliz li te di: “Nan legliz mwen te ye a, yo te konn pase kabare twa fwa nan chak sèvis, e yo te atann pou n mete lajan ladan l chak fwa. Yo te toujou ap mande moun lajan. M te konn di tèt mwen, ‘yo pa gen lespri Bondye.’”

Èske relijyon ki nan zòn bò lakay ou sèvi ak divès metòd pou yo fòse moun bay lajan? Èske sa y ap fè a ann amoni ak sa Labib di?

KI SA LABIB ANSEYE?

Jezi, moun ki te fonde krisyanis lan, te di: “Se gratis nou resevwa, se gratis tou pou nou bay.” (Matye 10:8). Mesaj ki nan Bib la pa pou vann, li dwe disponib pou tout moun ki vle ka jwenn li.

Ki sa kretyen ki t ap viv nan premye syèk la te konn fè pou yo jwenn kòb pou kongregasyon yo fonksyone?

Chak moun te konn bay ofrann, yo te bay sa yo ‘te deside nan kè yo a, san yo pa regrèt, san yo pa fòse yo, paske Bondye renmen moun ki bay ak kè kontan’. (2 Korentyen 9:7.) Apot Pòl te di: “Nou te travay di lajounen kou lannuit, pou nou pa t met yon fado ki koute chè sou do okenn nan nou lè nou te preche nou bon nouvèl Bondye a.” (1 Tesalonisyen 2:9). Pòl te konn fè tant pou l te ka pran swen tèt li toutpandan li t ap patisipe nan sèvis Bondye a. — Travay 18:2, 3.

KÒMAN TEMWEN JEWOVA YO YE NAN DOMÈN NAN?

Temwen Jewova yo reyini regilyèman nan lokal ki tou senp. Yo rele lokal sa yo Sal Wayòm. Ki sa Temwen yo fè pou yo jwenn kòb pou yo fonksyone? Yo pa janm pase kabare devan moun. Ni yo pa voye anvlòp bay moun pou mande yo lajan. Men, nenpòt moun ki apresye pwogram espirityèl yo asiste nan Sal Wayòm nan met ofrann yo vle nan yon bwat ofrann ki nan Sal la, san yo pa atire atansyon sou yo.

Kòman yon relijyon ta dwe jwenn kòb pou l fonksyone?

Li klè, pou yo fè peryodik yo e pou yo transpòte yo al toupatou sou latè, yo depanse anpil lajan. Poutan, ou pap janm wè y ap fè reklam nan peryodik yo, ni w pap janm wè y ap mande moun lajan ladan yo. Sa ki pi enpòtan pou Temwen yo, se gaye verite ki nan Bib la.

Sa w panse: Èske metòd Temwen Jewova yo itilize pou yo jwenn kòb pou yo fonksyone ann amoni ak pawòl Jezi te di a ansanm ak egzanp kretyen ki t ap viv nan premye syèk la te kite?

^ § 2 Yo chanje non kèk moun ki nan seri atik sa yo.