Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Toudegad  |  Jiyè 2013

 ANNOU PWOCHE BÒ KOTE BONDYE

“Li ranpli kè nou ak lajwa”

“Li ranpli kè nou ak lajwa”

Èske Jewova sansib pou nou toutbonvre, oubyen èske tout pwoblèm lèzòm ap rankontre sou tè a pa di l anyen? Repons Bib la bay pou kesyon sa a rekonfòte nou. Bondye gen sousi pou lèzòm, e li vle yo jwenn plezi nan lavi a. Chak jou, Bondye kite lèzòm, menm sa ki pi engra yo, pwofite bonte li genyen. Ann egzamine pawòl apot Pòl te di nan vèsè ki vin apre a. — Li Travay 14:16, 17.

Men sa apot Pòl te di moun ki nan vil Lis yo ki pa t ap adore Bondye: “Nan jenerasyon ki pase yo, [Bondye] te pèmèt tout nasyon yo suiv chemen yo, byenke, an reyalite, li pa t sispann bay temwayaj sou tèt li paske li fè byen pou nou: li ban nou lapli ki soti nan syèl la ak sezon kote rekòt yo donnen anpil, li ban nou anpil manje e li ranpli kè nou ak lajwa.” Ki sa pawòl sa yo te vle di pou moun ki t ap koute apot Pòl yo?

Moun Lis yo pa t bezwen ale lwen pou yo te konprann jan pawòl apot Pòl te di yo se verite. Yo t ap viv nan yon peyi kote moun yo te konn fè jaden anpil. Zòn nan te konn donnen byen e li te byen fre. Men, jan apot Pòl te fè yo sonje sa, se Bondye ki fè lapli tonbe e se li ki ba yo bon sezon. Konsa, chak fwa yo fè yon gwo rekòt epi yo manje yon bon manje, se bonte Bondye yo pwofite.

Pawòl apot Pòl te di moun Lis yo aprann nou plizyè leson enpòtan sou Jewova Dye.

Jewova ban nou libète pou nou deside. Remake sa, Jewova te kite moun tout nasyon “suiv chemen yo”. Gen yon liv referans pou moun k ap tradui Labib ki di ekspresyon sa a ka vle di “fè sa yo vle”, oubyen “fè jan yo wè l ap pi bon”. Jewova pa fòse okenn moun sèvi l. Li te fè nou ak libète pou nou deside, sa vle di li te ban nou kapasite pou nou chwazi fason nou vle mennen lavi nou. — Detewonòm 30:19.

Jewova vle nou konnen l. Apot Pòl te esplike moun yo Bondye pa t kite yo san “li pa sispann bay temwayaj sou tèt li”. Liv referans nou te site pi wo a di nou ka tradui fraz sa a konsa: “Li te montre moun yo, yon fason klè, ki kalite Bondye li ye.” Kreyasyon Bondye fè a bay temwayaj sou “kalite li yo ki envizib”, kalite sa yo gen ladan yo bonte, sajès, pisans ak lanmou (Women 1:20). Jewova fè moun konnen anpil bagay sou li nan Bib la (2 Timote 3:16, 17). Èske sa pa klè Bondye vle nou konnen l?

Chak jou, Bondye kite lèzòm, menm sa ki pi engra yo, pwofite bonte li genyen.

Jewova vle nou kontan. Apot Pòl te di: “Li ban nou anpil manje e li ranpli kè nou ak lajwa.” Menm pechè ki pa rekonèt Jewova ka manje manje Jewova bay ak kè kontan e yo ka jwenn lajwa nan yon sèten mezi. Sepandan, Bondye vle nou jwenn vrè bonè a nan lavi nou, yon bonè k ap dire. Sa posib si sèlman nou aprann laverite sou Bondye e nou aplike sa nou aprann yo nan lavi nou. — Sòm 144:15; Matye 5:3.

Chak jou Bondye kite nou pwofite bonte li genyen. Poukisa nou pa chèche konn plis bagay sou fason nou ka montre rekonesans nou anvè Bondye ki ‘ban nou anpil manje e ki ranpli kè nou ak lajwa’?

Lekti Labib ou ka fè pou jiyè

Travay 11-28