Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Toudegad  |  Avril 2013

 ANNOU PWOCHE BÒ KOTE BONDYE

“Kontinye mande, y ap ban nou”

“Kontinye mande, y ap ban nou”

Men sa youn nan disip Jezi yo te mande l: “Seyè, montre nou ki jan pou nou priye.” (Lik 11:1). Nan repons Jezi te bay la, li te bay de egzanp ki ede nou konprann fason pou nou priye Bondye pou l tande nou. Si w konn mande tèt ou si Bondye tande priyè w, w ap kontan konnen repons Jezi te bay la. — Li Lik 11:5-13.

Premye egzanp Jezi te bay la mete aksan sou moun k ap priye a (Lik 11:5-8). Nan Istwa sa a, te gen yon mesye ki te gen yon moun ki desann lakay li byen ta nan lannuit e li pa t gen manje pou l bay mesye a. Pou mesye sa a, sitiyasyon an te ijan anpil. Malgre li te ta anpil, l ale lakay yon zanmi l pou l mande l prete kèk pen. Lè l te fèk rive, zanmi an pa t dispoze leve paske li menm ak fanmi l te gentan ap dòmi. Men etandone mesye a te pèsiste e li te kole la nan kò zanmi an, finalman zanmi an leve epi li ba li sa l te mande a *.

Ki sa egzanp sa a aprann nou sou lapriyè? Jezi ede nou konprann lè n ap priye nou bezwen pèsiste, sa vle di nou bezwen kontinye mande, kontinye chèche, e kontinye frape (Lik 11:9, 10). Poukisa? Èske Jezi vle fè konprann lè n ap priye nou bezwen kole la nan kò yon Bondye ki pa sou bò nou? Non. Jezi te vle di pito, kontrèman ak zanmi an ki pa t sou ede mesye a, Bondye gen gwo anvi pou l reponn priyè moun ki gen lafwa nan li. Nou demontre yon lafwa konsa lè nou pèsiste nan lapriyè. Lè nou kontinye mande Jewova yon bagay, nou montre nou vrèman bezwen sa n ap mande a e nou montre nou kwè Bondye ka ban nou l si sa n ap mande a ann amoni ak volonte l. — Mak 11:24; 1 Jan 5:14.

Dezyèm egzanp lan mete aksan sou Moun ki “tande [...] lapriyè” a (Sòm 65:2). Men kesyon Jezi te poze: “An reyalite, ki papa pami nou la a si pitit li ta mande l yon pwason ki t ap lonje yon koulèv ba li olye l ba l yon pwason? Oubyen, si l ta mande l yon ze, ki t ap lonje yon eskòpyon ba li?” Repons lan klè: pa gen yon papa ki renmen pitit li ki t ap bay pitit li yon bagay pou fè l mal. Apre sa, Jezi esplike sa egzanp lan vle di: Si papa enpafè bay pitit yo “bon bagay”, ebyen “nou pa bezwen mande si Papa nou ki nan syèl la ap bay moun lespri sen” l, pi bon kado ki te ka genyen. E Bondye bay pitit li yo ki sou tè a kado sa a lè yo mande l li *. — Lik 11:11-13; Matye 7:11.

Bondye chofe pou l reponn demann moun ki priye l ak lafwa.

Ki sa sa aprann nou sou Jewova, Moun ki “tande [...] lapriyè” a? Jezi envite nou konsidere Jewova tankou yon papa ki gen sousi pou nou e ki chofe pou l reponn demann pitit li fè l. Donk, moun k ap sèvi Jewova yo mèt santi yo alèz pou yo fè Jewova konnen tout sa k nan kè yo. Piske sèvitè Jewova yo konnen li vle sa ki pi bon pou yo, yo dispoze aksepte repons li bay pou demann yo fè l, menmsi repons li bay la se pa sa yo t ap atann *.

Lekti Labib ou ka fè pou avril:

Lik 7-21

^ § 4 Egzanp Jezi a montre koutim Juif yo te genyen e fason yo te konn aji. Juif yo te konsidere demontre ospitalite kòm yon gwo responsablite. An jeneral, yon fanmi te konn fè ase pen pou yon jounen. Konsa, lè pwovizyon fanmi an te fini, se te yon abitid pou yo te mande prete sa yo bezwen an. Anplis de sa, si fanmi an te pòv, tout moun nan fanmi an te dòmi atè nan yon sèl chanm.

^ § 6 Souvan, Jezi sèvi ak fòm rezònman “nou pa bezwen mande” a pou l fè yon konparezon ant yon papa ki sou tè a ak Papa nou ki nan syèl la. Men sa yon biblis di: “Rezònman sa a fonksyone konsa: ‘Si yon papa, aktout li enpafè, bay pitit li sa k bon, nou ka sèten Papa nou ki nan syèl la ki pafè ap ban nou sa k bon.’”

^ § 7 Pou nou aprann plis sou fason pou nou priye Bondye pou l tande nou, gade chapit 17 nan liv Ki sa Labib anseye toutbonvre? a. Se Temwen Jewova ki pibliye l.