Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Toudegad  |  Janvye 2013

 ANNOU PWOCHE BÒ KOTE BONDYE

‘Ou revele yo bay timoun piti’

‘Ou revele yo bay timoun piti’

Èske w ta renmen konnen laverite sou Bondye? Èske w ta renmen konnen ki Moun li ye, sa l renmen ak sa l rayi e sa volonte l ye? Nan Pawòl li, Labib, Jewova Dye fè nou konnen tout laverite sou kiyès li ye. Men, se pa tout moun ki li Bib la ki rive konprann verite sa a. Poukisa? Se paske se yon kado Bondye fè yon moun pou l rive konprann verite sa a, e se pa tout moun ki resevwa privilèj sa a. Annou egzamine sa Jezi te di sou sijè sa a. — Li Matye 11:25.

Men pawòl nou jwenn nan kòmansman vèsè sa a: “Lè sa a, Jezi di.” Donk, petèt pawòl Jezi pral di a gen rapò ak sa k te fèk pase a. Li te apèn fin repwoche moun ki pa aksepte vin disip li yo, moun sa yo se te Galileyen ki soti nan twa vil Galile. Li te fè gwo mirak nan vil sa yo (Matye 11:20-24). Ou ka ap mande tèt ou: ‘Kòman yon moun pa ta dakò aksepte verite Jezi t ap anseye yo apre l fin wè mirak Jezi te fè yo?’ Rezon an se paske moun sa yo te gen kè di. — Matye 13:10-15.

Jezi te konnen yon moun bezwen de bagay pou l rive konprann verite ki nan Bib la. Moun sa a bezwen èd Bondye e li bezwen gen yon kè ki pa di. Men sa Jezi te esplike: “Papa, ou menm ki Seyè syèl la ak tè a, m ap ba w louwanj devan tout moun, paske ou kache bagay sa yo pou moun save ak moun lespri, men se timoun piti ou revele yo.” Èske w wè poukisa lè yon moun rive konprann verite ki nan Bib la sa se yon privilèj? Antanke “Seyè syèl la ak tè a”, Jewova gen dwa revele laverite bay moun li vle. Men, Bondye pa gen paspouki lakay li, li bay tout moun posiblite pou yo konprann laverite. Sou ki sa Bondye baze l pou l revele kèk moun verite ki nan Bib la men li pa revele l bay lòt moun?

Jewova bay moun ki enb favè li, men li opoze ak moun ki ògeye (Jak 4:6). Li kache verite ki nan Bib la pou moun “save ak moun lespri”, sa vle di moun ògeye ki panse yo pa bezwen èd Bondye paske yo fè gwo klas e yo gen sajès monn nan (1 Korentyen 1:19-21). Men, li revele verite ki nan Bib la bay “timoun piti”, sa vle di moun ki sensè e ki gen imilite nan kè yo, tankou timoun piti (Matye 18:1-4; 1 Korentyen 1:26-28). Jezi, Pitit Bondye a, te wè toule de gwoup moun sa yo. Te gen anpil chèf relijye ògeye ki te fè gwo klas ki pa t ka rive konprann mesaj Jezi te preche a, epoutan, pechè pwason ki enb yo te rive konprann li (Matye 4:18-22; 23:1-5; Travay 4:13). Anmenmtan, te gen kèk moun ki rich e ki fè gwo klas ki te demontre bonjan imilite e yo te vin disip Jezi. — Lik 19:1, 2, 8; Travay 22:1-3.

Ann retounen sou kesyon nou te poze nan kòmansman atik sa a: Èske w ta renmen konnen laverite sou Bondye? Si repons ou bay la se wi, w ap kontan konnen se pa moun ki pran tèt yo pou enpòtan paske yo plen sajès monn nan ki jwenn favè Bondye. Okontrè, Bondye montre favè l anvè moun monn nan gendwa pa bay valè. Si w etidye Pawòl Bondye a ak yon etadespri ki kòrèk e ak yon kè ki enb, ou ka fè pati moun Jewova bay yon bèl kado: konprann laverite sou li. Lè w vin byen konprann verite sa a, sa ka fè w jwenn plis kè kontan nan lavi w depi kounye a e sa ka fè w jwenn “lavi toutbon an”, sa vle di lavi ki pap janm fini an nan monn nouvo Bondye pwomèt la kote jistis ap abite e kote Bondye pral tabli l talè konsa *. — 1 Timote 6:12, 19; 2 Pyè 3:13.

Lekti Labib ou ka fè pou janvye

Matye 1-21

^ § 7 Temwen Jewova yo ap kontan ede w aprann laverite sou Bondye ak objektif Bondye genyen yo. Yo ofri moun etid Labib gratis lakay yo nan yon liv yo itilize ki rele Ki sa Labib anseye toutbonvre?