Al gade sa k anndan l

Ale nan lòt meni an

Ale nan lis ki di sa k anndan l lan

Temwen Jewova yo

Kreyòl ayisyen

Toudegad  |  Oktòb 2011

 Lektè nou yo ta renmen konnen

Èske se yon sèl kote Bondye abite?

Èske se yon sèl kote Bondye abite?

Plizyè relijyon fè konnen Bondye toupatou, sa ki lese konprann Bondye abite tout kote anmenmtan. Pa egzanp, gen yon ansiklopedi ki pale de Bondye tankou sila a “ki prezan tout kote ak nan tout bagay”. (New Catholic Encyclopedia.) Nan menm sans lan, John Wesley, ki te fonde Legliz metodis, te ekri yon sèmon sou kesyon Bondye toupatou a. Men sa l te di nan sèmon sa a: “Pa gen okenn kote nan lespas Bondye pa ye, kit se nan limit kreyasyon an kit se andeyò limit kreyasyon an.”

Ki sa Labib anseye sou sa? Èske Bondye toupatou? Èske li tout kote nan syèl la, sou tè a e nan tout moun anmenmtan?

Anfèt, Labib fè konnen Bondye abite yon kote fiks, sètadi nan syèl la. Nan Bib la gen yon priyè wa Salomon te fè. Men sa l te mande Bondye: “Tanpri, nan syèl kote ou rete a, koute lapriyè li.” ​(1 Wa 8:43). Lè Jezi Kris t ap aprann disip li yo fason pou yo priye, li te di yo pou yo priye “Papa nou ki nan syèl la”. (Matye 6:9.) Labib fè konnen, apre Kris fin resisite, “se nan syèl la menm li te antre pou l parèt kounye a [...] devan Bondye”. — Ebre 9:24.

Vèsè sa yo montre aklè Jewova Dye pa abite tout kote, se sèlman nan syèl la li abite. Natirèlman, “syèl” y ap pale nan vèsè sa yo pa gen rapò ni ak atmosfè ki antoure tè a ni ak lespas la ki gran anpil. Syèl fizik la pa ka kenbe Kreyatè linivè a (1 Wa 8:27). Bib la fè konnen “Bondye se yon Espri”. (Jan 4:24.) Li abite nan syèl espirityèl la, yon kote ki endepandan parapò ak linivè fizik la. — 1 Korentyen 15:44.

Men, ki vèsè nan Bib la ki sanble fè konprann Bondye toupatou? Pa egzanp, jan sa parèt nan Sòm 139:7-10 (NW), men sa David te di konsènan Bondye: “Ki bò mwen ka ale pou m lwen espri w? E ki bò mwen ka kouri ale pou m lwen fas ou? Si mwen ta monte nan syèl la, ou t ap la. E si mwen ta ranje kabann mwen nan cheyòl, gade! ou t ap la. Si m ta pran zèl douvanjou, pou m ka abite nan lanmè ki pi lwen an, la a tou, men w t ap gide m.” Èske vèsè sa yo montre Bondye toupatou? Èske li rete tout kote vèsè yo di a?

Remake ki premye bagay David te mande. Li te di: “Ki bò mwen ka ale pou m lwen espri w *?” Bondye kapab wè tout bagay e li ka itilize pisans li tout kote pa mwayen lespri sen l, san l pa bezwen ale kote sa a ni abite kote sa a. Ann pran yon egzanp: Nan ane ki sot pase yo, gen kèk syantifik ki te rive egzamine ak ki sa planèt Mas fèt, yon planèt ki nan yon distans plizyè milyon kilomèt parapò ak Latè. Ki jan yo te rive fè sa? Yo pa t vwayaje al sou planèt Mas pèsonèlman, men yo te egzamine foto ak lòt enfòmasyon aparèy yo te voye sou planèt Mas te transmèt sou tè a.

Menm jan an tou, Jewova Dye pa bezwen prezan tout kote ni li pa bezwen toupatou pou l wè sa k ap pase nenpòt kote nan linivè. Men sa Pawòl li a di: “Pa gen anyen nan kreyasyon an ki kache devan je Bondye.” ​(Ebre 4:13). Annefè, fòs aktif Jewova a ki pisan, oswa lespri sen, kapab al tout kote, sa ki pèmèt Bondye wè tout bagay e sa ki pèmèt li reyalize objektif li detan li yon kote fiks, sètadi nan syèl la, “kay ki apa nèt” pou li a. — Detewonòm 26:15.

^ § 8 Mo ebre yo mete “espri” pou li a fè referans ak fòs aktif Bondye, pisans Bondye itilize pou l akonpli volonte l.